Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Porządek obrad obejmował:
     1. Wybór prowadzącego posiedzenie i protokólantów.
     2. Sprawy bieżące:
      - realizacja zadań przez Prezydium RG od ostatniego posiedzenia RG - Zdzisław Przeszłowski /płk dypl./;
     - informacja z udziału reprezentacji Federacji w zawodach Altcar Challenge 2016  i posiedzenia roboczego KC CISOR - Michał Bardasz /mł. chor. mar./;
       - informacja z obrad Inicjatywy Gaming I - Zygfryd Naczk /kmdr/;
       - informacja z zawodów sportowo-obronnych w Zegrzu - Jan Szczęsny /płk/;
      3. Sprawy finansowe Federacji -  Andrzej Kreczman /ppłk/;
      4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej - Janusz Krugły /płk/;
      5. Zmiany w Kapitule HOO - Zdzisław Przeszłowski /płk dypl./;
      6. Sprawy statutowe - Jan Szczęsny /płk/;
      7. Uchwały - Jan Szczęsny /płk/;
      8. Wolne wnioski.

« Powrót do listy