Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 15 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
   Inaugurując posiedzenie Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski powitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przybycie. Ponadto minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Federacji.
   Obrady, którym przewodniczył I Wiceprezes Federacji płk Stanisław Kalski obejmowały następujące punkty:
     1. Informacje bieżące Prezesa Fundacji - płk. dypl. Zdzisława Przeszłowskiego
     2. Sprawozdania z:
         - Letniego Kongresu CIOR w Madrycie;
         - Letniego Kongresu CIOMR w Madrycie;
         - Kongresu CISOR w Helsinkach;
         - Spotkania roboczego Gaming II w Bratysławie;
        - Obchodów 90. rocznicy powstania Unione Nazionale Ufficiali in Congedo D’Italia (UNUCI);
         - Spotkania roboczego BSC w  Rydze;
         - 28. Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich w  Langenlebarn/Völtendorf /Austria/;
       - 14. Zawodów Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Armii Republiki Czeskiej w Pilźnie;
         - IBM-1  w Pradze.
     3.  Omówienie i zatwierdzenie Planu Przedsięwzięć Federacji na 2017 r.
     4.  Informacja nt. aktualnego stanu finansów Federacji;
     5.  Podjęcie uchwał.
    Ostatnim, jakże uroczystym momentem spotkania było wręczenie „Honorowej Odznaki Organizacyjnej” przez gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego - Kanclerza Kapituły HOO. Odznaczeni zostali: Prezes Federacji - płk dypl. Zdzisław Przeszłowski oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Absolwentów WSOWLąd - płk Eugeniusz Gawrysiak. Serdecznie gratulujemy!
 

« Powrót do listy