Aktualności

AKADEMIA JĘZYKOWA CIOR

     W dniach 16-28 lipca 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kolejna edycja Akademii Językowej Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy państw NATO i PfP (Partnerstwa dla Pokoju) oraz państw współpracujących w basenie Morza Śródziemnego.
     Akademia Językowa CIOR uczy dwóch obowiązujących w NATO języków, angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiego leksykonu wojskowego, jednocześnie zapewniając orientację w kierunku roli i zadań CIOR/NATO.
     Wykładowcy - instruktorzy, wykwalifikowani oficerowie rezerwy, którzy są także wykwalifikowanymi lingwistami i nauczycielami, rekrutowani są z krajów będących członkami CIOR/NATO i wybierani w drodze konkursu. Wykładowcami języka angielskiego są oficerowie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, wykładowcami języka francuskiego są oficerowie z Francji, Belgii i Szwajcarii. Studentami są oficerowie rezerwy państw NATO i PfP wywodzącymi się z państw z Europy Wschodniej i Środkowej. Oficerowie rezerwy poprzez Akademię Językową uzyskują niezbędne narzędzie do zdolności komunikowania się w jednym z dwóch oficjalnych języków NATO. Z inicjatywą powołania Akademii Językowej CIOR  w 2000 r. wystąpiła delegacja polska. CLA została  wsparta przez program Partnerstwo dla Pokoju (PfP) i do chwili obecnej przeszkoliła już ponad 300 oficerów.  
     Tegoroczna, organizowana już po raz trzeci w Polsce na bazie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Językowa CIOR była rekordową pod względem ilości studentów oraz uzyskanych certyfikatów Natowskich STANAG 3 i 2.  W LA (Language Academy) wzięli udział oficerowie z siedemnastu krajów - w sumie osiemdziesięciu oficerów. Na podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa w CLA  dwudziestu dwóch wykładowców Akademii Marynarki Wojennej, którzy skorzystali z możliwości doskonalenia swojej znajomości języka angielskiego i francuskiego (od nowego roku akademickiego w AMW wzrośnie liczba studentów zagranicznych).
     Oprócz codziennej nauki uczestnicy CLA mieli okazję skorzystania z takich atrakcji jak: zwiedzanie okrętów 3 Flotylli, fregaty ORP „Kościuszko”,  okrętu podwodnego ORP „Jastrząb” i ORP „Kaszub”. Pobyt na pokładach okrętów MW był wielką atrakcją dla uczestników CLA, zwłaszcza dla tych pochodzących z krajów nie mających dostępu do morza.
    Wizyta na pokładzie bohaterskiego okrętu muzeum ORP „Błyskawica” pozwoliła uczestnikom LA zapoznać się z historią Polskiej Marynarki Wojennej i jej udziałem w walkach na morzach i oceanach w czasie II Wojny Światowej.
     Ciekawostką dla słuchaczy CLA było także  zwiedzanie największego w Europie zamku rycerzy teutońskich - Malborka. Oprócz zwiedzania, uczestnicy LA mieli możliwość obejrzenia inscenizacji historycznej zdobywania zamku przez rycerzy polskich. Pobyt w Malborku stał się dla nich wielkim wydarzeniem kulturalno - historycznym.  
    Nie bez znaczenia dla nawiązania więzów towarzyskich i przyjaźni były wieczorne spotkania towarzyskie w Klubie Oficerskim MW.
   Tegoroczną Akademię Językową w Gdyni zarówno wykładowcy jak i jej uczestnicy uważają za wielki sukces, który nie byłby możliwy bez życzliwego wsparcia Komendanta Rektora kmdr. prof. hab.  Tomasza Szubrychta i jego zespołu w osobach kmdr. dr. hab. Dariusza Bugajskiego, kmdr. Marka Drygasa, kmdr. Zbigniewa Lewkowicza i wielu innych z AMW.
    Nieocenione dla sukcesu CLA w Gdyni były działania Prezesa Federacji płk. dypl. Zdzisława Przeszłowskiego bez którego niektóre przedsięwzięcia w czasie trwania CLA nie miały by miejsca.     
 

« Powrót do listy