Aktualności

70. KONGRES LETNI CIOR i 71. KONGRES CIOMR Praga 2017

     W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięli udział w obradach plenarnych Letniej Sesji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) i Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Służb Medycznych (CIOMR) która odbyła się w Pradze.
     Skład delegacji:
   - Płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI - prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, szef delegacji;
   - Płk Jan SZCZĘSNY - sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (członek komitetu PfP);
     - Płk Wojciech WNUK - członek Strategicznej Grupy Zadaniowej CIOR;
    - Płk dypl. Jerzy GÓRSKI - członek Komitetu Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR;
     - Kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR;
    - Kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu Zawodów Sportów Obronnych (MILCOMP) CIOR;
  - Kmdr lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI - wiceprzewodniczący Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), szef polskiej delegacji CIOMR.
    Miejscem obrad 70. Kongresu Letniego CIOR i 71. Kongresu CIOMR (CIOR/CIOMR SC - SOMMER CONGRESS) był “Hotel International” w Pradze.
W obradach Rady Głównej CIOR w Madrycie uczestniczyło ogółem 54 osoby z 27 państw. Na Kongres Letni  nie przybyli przedstawiciele: Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy, Portugalii i Mołdawii.

     Program SC 2017 i obrady Rady Głównej (General Council) CIOR z udziałem Prezydencji czeskiej i  szefów narodowych delegacji (V/P CIOR), obejmowały:
     - ceremonię otwarcia wspólnego kongresu letniego CIOR/CIOMR;
     - wystąpienie Sekretarza Generalnego Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) NATO - Col. Maria GEDOYOVA (Republika Czeska);
     - wystąpienie Wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczestników Misji Pokojowych - Capt. Karel CERNOCH (Republika Czeska);
    - Rumuński briefing narodowy - LtGen. Virgil BALACEANU (Rumunia), nt. Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Rumunii (AORR) oraz systemu rezerw osobowych w tym kraju;
     - dyskusję i przyjęcie przez Radę Główną CIOR protokołu z Zimowej Sesji Plenarnej (MWM) CIOR 2017 w Gent (Belgia) oraz protokołu z sesji roboczej CIOR w Pradze (IBM2);
     - ocenę statusu prawnego CIOR;
    - corocznego sprawozdania z realizacji budżetu CIOR oraz planu finansowego CIOR na lata budżetowe 2017/2018;
    - wizyty robocze szefów narodowych delegacji (V/P) w wybranych komitetach i Grupach Roboczych (WG) CIOR;
   - udział w jednodniowym Sympozjum nt. „Wykorzystanie Sił Rezerwowych w walce przeciwko terroryzmowi”;
   - wizytę Prezydencji CIOR i szefów narodowych delegacji (V/P CIOR) na zawodach sportowo-obronnych MILCOMP w m. Milovice k/Pragi;
   - raport stałego przedstawiciela CIOR przy Komitecie Wojskowym (MC) NATO - Maj. Ben JUNCKER (Belgia);
   - raporty szefów Komitetów i Grup Roboczych (WG) CIOR oraz relacje szefów narodowych delegacji (V/P CIOR) z wizytacji poszczególnych zespołów merytorycznych;
   - dyskusję nt. gospodarzy i miejsc kongresów letnich CIOR oraz przyszłych prezydencji CIOR;
   - ceremonię wręczenia nagród zawodów sportowo-obronnych MILCOMP oraz oficjalnego zamknięcia Kongresu Letniego CIOR/CIOMR.
   Zgodnie z programem obrad Kongresu problem współpracy CIOR i NRFC przedstawiła Sekretarz Generalny Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) NATO – Col. Maria GEDOYOVA (Republika Czeska). W swojej prezentacji omówiła zadania aktualnie realizowane przez NRFC NATO, wskazała na występujące problemy oraz kierunki podejmowanych działań odnoszące się do realizacji przyjętych planów.
   Szeroko omawiana była również zorganizowana przez Polskę Akademia Językowa CIOR, która w tym roku odbyła się w Gdyni. Przewodniczący Komitetu Akademii Językowej CIOR (CLA) - Col. Stanislas de MAGNIENVILLE (Francja) w swoim raporcie podkreślił, że w tegorocznej Akademii Językowej CIOR, którą przeprowadzono na bazie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska) w dniach 17-28 lipca, udział wzięło 81 słuchaczy z 17 państw. Zajęcia prowadziło 23 wykładowców języka obcego z: USA, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Szwajcarii. Była to najliczniejsza edycja akademii w historii CLA.  
   Przewodniczący Komitetu podziękował stronie polskiej za wysoki poziom organizacji i zabezpieczenia tego przedsięwzięcia, w tym także za prezentację Regionu i Marynarki Wojennej RP. Podkreślił, że  sukces tej operacji był możliwy dzięki pomocy Komendanta - Rektora AMW oraz kadry tej uczelni jak i Komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi i jego oficerów, którzy zabezpieczyli sprawne przeprowadzenie końcowej sesji egzaminacyjnej wg STANAG 6001.
   W ramach dyskusji Prezydent CIOR - LtCol. Arnost LIBEZNY (Republika Czeska) poinformował, że Prezydencja Czeska zamierza powołać licencjonowanego egzaminatora j. angielskiego zgodnie z normami STANAG 6001, który zorganizuje stałą komisję egzaminacyjną CIOR.
   Kolejno, Rada Główna wysłuchała informacji Szefa Delegacji Kanadyjskiej V/P o Kongresie Letnim CIOR, który przeprowadzi strona kanadyjska  w dniach 4 - 10 sierpnia 2018 r. Obrady CIOR/CIOMR odbędą się w QUEBEC CITY (Prowincja Quebec), a zawody sportów obronnych MILCOMP w Kingston (Prowincja Ontario) - na bazie Królewskiego Kolegium Wojskowego Kanady (Royal Military College of Canada). Patronat nad Kongresem Letnim obejmie Gubernator Generalny Kanady (oficjalna głowa państwa).
   Finalnym akcentem Kongresu ma być ceremonia przekazania w dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydencji CIOR przez Republikę Czeską - Polsce, która ma przewodniczyć Konfederacji przez kolejne dwa lata - do roku 2020.
   Przyjęcie Prezydencji CIOR od strony polskiej w latach 2020-2022 potwierdził szef delegacji niemieckiej, V/P CIOR - Capt.N Jan HÖRMANN (Niemcy).
   Ceremonia zamknięcia Kongresu Letniego CIOR/CIOMR w Pradze odbyła się w Centrum Konferencyjnym Hotelu International. Rozpoczęło ją wręczenie medali, pucharów i dyplomów zawodnikom zawodów sportowo-obronnych MILCOMP CIOR rozegranych w Milovicach.
   Na zakończenie Prezydenci CIOR - LtCol. Arnost LIBEZNY (Republika Czeska) oraz CIOMR - Col. Kevin DAVIES (Wielka Brytania) dokonali podsumowania obrad Kongresu Letniego CIOR/CIOMR oraz podziękowali uczestnikom za przybycie i aktywny udział w pracach tych organizacji.

 

« Powrót do listy