Aktualności

Uroczystości z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Warszawy

     17 stycznia 2013 r. w 68. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości złożenia wieńców.   
     Wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja Federacji w składzie:
     - gen. bryg. Ryszard Żuchowski – Prezes Federacji;
     - płk Stanisław Kalski – I Wiceprezes Federacji;
     - płk Jan Gazarkiewicz – Wiceprezes Federacji ds. Kombatantów.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     15 stycznia 2013 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.

Czytaj więcej »

Uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

     W dniu 7 stycznia 2013 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
   W uroczystościach uczestniczyła delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP w składzie:
     - Prezes Federacji – gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
     - I Wiceprezes Federacji – płk Stanisław Kalski;
     - Wiceprezes Federacji ds. CIOMR – kmdr por. Andrzej Galubiński.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     20 listopada 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.   

Czytaj więcej »

Wizyta Dyrektora Akademii Językowej CIOR CPT UN (r) Dawida EPSTEINA w Akademii Marynarki Wojennej

     W dniach 12 – 14 listopada 2012 r. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni gościła Dyrektora Akademii Językowej CIOR CPT UN (r) Dawida EPSTEINA.
     Towarzyszyli mu dwaj członkowie Komitetu CLA CIOR:
    - por. (r) Miguel Garcia NIETO – Hiszpania, który jest jednocześnie odpowiedzialnym za kształcenie językowe w Parlamencie Europejskim w Luxemburgu;
    - kmdr (r) Zygfryd NACZK, który reprezentował Federację.
    Celem wizyty dyrektora CLA było zapoznanie się z możliwościami przeprowadzenia dwutygodniowych zajęć językowych dla oficerów rezerwy krajów będących członkami NATO oraz PfP w lipcu 2013 r.

 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     13 listopada 2012 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
 

Czytaj więcej »

JESIENNA SESJA PLENARNA INICJATYWY GAMING

     W dniach 27-30 września 2012 r., odbyła się Jesienna Sesja Plenarna INICJATYWY GAMING. Spotkanie odbyło się w Splicie (Chorwacja). W obradach sesji wzięli udział: kmdr (r) Zygfryd Naczk oraz ppor (r) Maria Hołdrowicz.

Czytaj więcej »

XV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY ŻOŁNIERZY ARMII PANSTW NATO XX-lecie KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY LOK SNAJPER

    W dniach 14-16.09.2012 roku w Garnizonie Poznań oraz na poligonie BIEDRUSKO zostały przeprowadzone przez KŻR LOK SNAJPER, „XV Międzynarodowe Zawody Żołnierzy Rezerwy Państw Armii NATO” pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisława KOZIEJA.
 

Czytaj więcej »

SEMINARIUM BALTIC SEA COOPERATION

    W dniach 6-9.09.2012 roku, odbyło się Seminarium współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Cooperation /BSC/). Konferencję przeprowadzono w Dowództwie Bazy Niemieckiej Marynarki Wojennej w Kilonii.
 

Czytaj więcej »

Udział Federacji w inauguracji Miesiąca Pamięci gen. bryg. Stanisława F. SOSABOWSKIEGO

     1 września 2012 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, której głównym organizatorem był Zarząd I-go Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z płk. Janem Gazarkiewiczem na czele. Uroczystością zainaugurowano obchody miesiąca pamięci poświęconego Generałowi.
     W uroczystości brały udział władze Związku Polskich Spadochroniarzy z Prezesem gen. dyw. Janem Kemparą, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP z płk. Stanisławem Kalskim, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Kazimierzem Kolasą, Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Bogdanem Millerem oraz Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Prezesem Panią mgr Małgorzatą Kowalczyk. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował mjr Artur Frączek.
 

Czytaj więcej »