Liga Obrony Kraju

 


 


 

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Tel. 22 849-34-51do 56,
Fax: 22 849-35-95
E-mail:    
WWW:  www.lok.org.pl

Prezes LOK:
tel. 22 849-86-23

Dyrektor Generalny:
tel. 22 849-84-04

Dyrektor Ekonomiczny:
tel. 22 849-80-01

Dyrektor ds. Sportów Obronnych i Politechnicznych:
tel. 22 849-76-26
 


 

PREZES LIGI OBRONY KRAJU
ppłk (r) Jerzy Jan SALAMUCHA

WICEPREZESI ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU
Wojciech BOROŃSKI
płk (r) Marek STASIAK

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU
płk(r) pilot Józef JAGOS

SKARBNIK LIGI OBRONY KRAJU
Paweł ŚLEPOWROŃSKI

RADA KRAJOWA LIGI OBRONY KRAJU

Kazimierz ADAMCZYK
Franciszek BĄK
Wojciech BOROŃSKI
Zdzisław CHMIELARZ
Andrzej CZARCZYŃSKI
Tadeusz GAJEWSKI
Iwona DYBUS-GROSICKA
Ryszard GADZIŃSKI
Krzysztof HOFMAN
płk (r) pilot Józef JAGOS
Zbigniew JĘDRZEJCZYK
Tadeusz JÓŹWIK
Andrzej KORNASZEWSKI
Andrzej LEMAŃSKI
Stefan NAWROT
płk (r) Marek STASIAK
Maciej SZYKUŁA
Paweł ŚLEPOWROŃSKI
Jarosław TOBISZEWSKI
Andrzej TRUSZKOWSKI


ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU

ppłk (r) Jerzy Jan SALAMUCHA
Wojciech BOROŃSKI
Zdzisław CHMIELARZ
Iwona DYBUS-GROSICKA

płk (r) pilot Józef JAGOS
Tadeusz JÓŹWIK
Andrzej LEMAŃSKI

płk (r) Marek STASIAK
Józef ŚLEPOWROŃSKI
Andrzej TRUSZKOWSKI


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA LIGI OBRONY KRAJU

PRZEWODNICZĄCY GKR
Tadeusz MAŁKOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY GKR
Julian LEMIECH
Henryk WLAŹ


SEKRETARZ GKR
Włodzimierz CHOŁODY

CZŁONKOWIE GKR
Witold BOCHEŃSKI
Bernard KALAU
Roman MACIEJARZ