Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP


 


 

Z A R Z Ą D   G Ł Ó W N Y
ul. Kościuszki 92/98,61-716 Poznań skr. poczt. 129
Tel. 61 8 572 149
E-mail: sslw.zg@wp.pl  lub  zenon.zgola@wp.pl
WWW: www.sslw.poznan.pl

 


 

ZARZĄD GŁÓWNY

P r e z e s
gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA

W i c e p r e z e s i
płk dr L. Czarnyszewicz
gen. dyw. pil. Cz. Mikrut

                     Sekretarz                        
ppłk dypl. pil. Z. Zgoła 
                                                                                            
Skarbnik
płk K. Szkołut  

Członkowie Zarządu Głównego
płk Z. Anger
płk dr J. Barełkowski
płk dypl. pil. R. Grundman
gen. bryg. pil.  R. Harmoza
płk mgr inż. R. Kamiński
płk mgr M. Kossowski
gen. dyw. pil. T. Krawczyc
płk dypl. J. Socha
płk A. Suszkiewicz
płk F. Trzciński
 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  
płk dypl. pil. S. Blaszka


            Z-ca przewodniczącego            
 płk mgr inż. T. Ciupak


                                                   Członkowie                                                   
 płk mgr  J. Bieruta
ppłk mgr J. Ferenc
płk pil. Cz. Brzozowski

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący
gen. bryg. E. Łukasik

Z-ca Przewodniczącego
płk pil. dr  S. Bahłaj

Członkowie
płk dypl. pil. J. Dendzik
ppłk  pil. S. Rychlik
płk dypl. pil.  J. Radwański