Towarzystwo Wiedzy Obronnej

 


 

 

ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
Tel. (22) 6-872-481, (22) 6-872-484, (22) 670-10-82
Fax: (22) 6-872-487
E-mail:  towwdzob@wp.mil.pl
WWW: www.two.republika.pl

 Zarząd Główny TWO

Prezes
Waldemar KITLER

Wiceprezes
Marian Kruk

Sekretarz
Andrzej Milik

Członkowie
Zdzisław Baranski
Leonid Bujan
Jerzy Czubacki
Kazimierz Mączka
Aleksander Podolski
Paweł Soroka
Krzysztof Zaczyński
Marek Zdziech


Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Józef Głowacki