Związek Oficerów Służby Stałej WP II RP

 


 

 

ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
Tel. (22) 6872 469
Fax:
E-mail:   
WWW:  

Prezes
kpt. Bogdan STANKIEWICZ