Związek Polskich Spadochroniarzy

 


 


 

ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa

Tel./Fax: (22) 818 18 01

Tel./Fax: (22) 687 22 88

E-mail: zgzps@neostrada.pl

WWW: www.zwiazek-polskich-spadochroniarzy.pl

 

 


 

Zarząd Główny

Prezes ZPS
Jan KEMPARA

Wiceprezesi ZPS
Ryszard Olszowy
Jerzy Trojanowski

Skarbnik ZPS
Bogna Bielecka

Sekretarz ZPS
Wiesław Iwański

Członkowie ZG ZPS
Janusz Brzeziński
Piotr Dombrowski
Jacek Dziedziela
Piotr Dziergas
Paweł Kopytowski
Władysław Koźmiński
Stanisław Kuźniar
Józef Łuszczki
Zbigniew Tatara
Karina Teodorczyk

Zastępcy Członków  ZG ZPS
Eugeniusz Dąbrowski
Tadeusz Mozalewski


Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący GKR ZPS
Potr Sikora

Wiceprzewodniczący GKR ZPS
Andrzej Buczkowski

Sekretarz GKR ZPS, Z-Ca Członka GKR ZPS
Marian Maciusiewicz

Członek GKR ZPS
Janusz Górny
Henryk Kluka


Z-Cy Członków GKR ZPS   
Marian Mrożek
Jan Szobak


Honorowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący HSK ZPS
Eugeniusz Januła

Wiceprzewodniczący HSK ZPS
Władysław Blicharski

Sekretarz HSK ZPS - Z-Ca Członka HSK ZPS
Anna Pomietlak

Członkowie HSK ZPS
Paweł Bartkowiak
Krzysztof Bartochowski
Zbigniew Jeszka
Augustyn Konior
Roman Orłowski
Tadeusz Pieńkowski


Z-Ca Członka HSK ZPS
Tomasz Biegała