Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

 


 

 

ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa

Tel.: (22) 687 24 75, (22) 687 24 76, (22) 687 24 77
Fax: (22) 818 69 95
E-mail: kontakt@zwir.org.pl
WWW: www.zwir.org.pl

 


 

Zarząd Główny

Prezes ZWiR WP
Płk w st. spocz. mgr Ludwik ROKICKI

Wiceprezesi ZG ZWiR WP
Płk dr Ryszard Dobrowolski
Płk naw. Władysław Dobrzański
Sierż. rez. mgr Marian Lipczuk
Ppłk Krzysztof Majer
Płk Andrzej Sarnowski

Sekretarz Generalny ZWiR WP
Płk dr Wiesław Korga

Członek Prezydium ZG ZWiR WP
Płk Czesław Landowski

Główna Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Płk Roman Bednaszewski