Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

 


 

 

Zarząd Główny
Al. Niepodległości 141 ,02-570 Warszawa
Tel./fax: (22) 6 842 456
E-mail ZG: skmponz@wp.mil.pl
WWW: www.skmponz.pl

 
Prezes
Gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław WOŹNIAK

Wiceprezesi
Jerzy Banach
Waldemar Wojtan


Sekretarz Generalny
Andrzej Toma

Skarbnik
Irek Chodowiec

Członek Prezydium Zarządu Głównego
Roman Guła

Członkowie Zarządu Głównego
Artur Artecki
Krystyna Banach
Zbigniew Broś
Janusz Górecki
Zenon Jerzakowski
Ryszard Keller
Edward Kowalewski
Tomasz Jerzy Limanowski
Edward Łakomy
Edward Potocki