Stowarzyszenie „Polski Klub Kawaleryjski”

 


 ul. Darłowska 7, 60-452 Poznań
Tel./fax: (61) 848 92 65

Polski Klub Kawaleryjski (adres korespondencyjny)
ul. Sieroca 1/38, 85-113 Bydgoszcz
Tel./fax. 052 582 03 33
E-mail: marek_dragan@yahoo.com
WWW: www.kawaleria.org

 
Prezes
Marek HOLAK

Wiceprezes
Karolina Żuchowska

Sekretarz
Marek Dragan

Skarbnik
Agnieszka Banicka

Członek Zwyczajny
Paweł Kochański