Płk dypl.

Krzysztof ALEKSANDRUK

odszedł na „wieczną wartę”

         


  


 

Posiedzenie

roboczego zespołu

ds. przeprowadzenia

VI Kongresu

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

     Zgodnie z uchwałą Rady Głównej Federacji z dnia 28 marca 2019 r., w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
     Powołanym zespołem (9 osobowy skład) przewodniczy - płk Jan Szczęsny - obecny sekretarz generalny Federacji.
    W trakcie pierwszego posiedzenia zespołu ustalono jak ma być przygotowana dokumentacja na VI Kongres i poproszono wszystkich uczestników zespołu o zgłaszanie - w imieniu Stowarzyszeń należących do Federacji - o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
     Kolejne spotkanie zespołu wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2019 r.