VI Kongres

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

   VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP rozpoczął obrady w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.
     Z przyczyn formalno-organizacyjnych oraz zgodnie z jednomyślną decyzją delegatów, dalsze obrady VI Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP odbędą się jesienią bieżącego roku w Warszawie.