Posiedzenie Rady Głównej

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

     W Dniu Podchorążego - 29 listopada 2018 r. odbyło się planowe posiedzenie Rady Głównej Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
   Głównym  tematem posiedzenia  Rady było:
   1. Omówienie problematyki związanej  z aktualną sytuacją Federacji.
      Członkowie Rady Głównej wyrazili swoją głęboką dezaprobatę w związku z utrzymującym się nadal brakiem zainteresowania rezerwistami Sił Zbrojnych RP ze strony ministerstwa Obrony Narodowej.
   2. Przyjęcie planu zamierzeń na 2019 r.