Posiedzenie

Rady Głównej

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

   

     W dniu 13 czerwca 2018 roku odbędzie się w Warszawie posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.