Posiedzenie

Prezydium Rady Głównej

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

   

     W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
   Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację Federacji, w szczególności dotyczącą jej działalności na arenie międzynarodowej.