VI Kongres

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

    VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP rozpoczął obrady w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

 

 

     Na mocy podjętej uchwały VI Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego FSRiW SZ RP nr 1/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. obrady zostały przerwane do dnia 21 listopada 2019 r.