Energia wiatru i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce

Odnawialne źródła energii odgrywają obecnie coraz większą rolę w gospodarce. Związane jest to z jednej strony z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw państw zachodnich, z drugiej natomiast –  z regulacjami prawnymi i związaną z nimi opłacalnością pozyskiwania prądu w taki właśnie sposób. Oczywiście efektywność poszczególnych rozwiązań jest różna. Wśród specjalistów przeważa obecnie opinia, według której najbardziej perspektywiczna jest pod tym względem energia wiatru. Co warto o niej wiedzieć?

Energia wiatru – podstawowe informacje

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że ten rodzaj energii wykorzystywany jest od tysięcy lat. Obecnie najpopularniejszym narzędziem, służącym do jej pozyskania, jest turbina wiatrowa. Jest to jednocześnie jedno z najciekawszych rozwiązań z zakresu OZE. Urządzenia tego typu, dostępne obecnie, charakteryzują się wysoką wydajnością. Idzie za tym zyskowność produkcji prądu przy ich pomocy.

Energia wiatru, uzyskiwana w taki sposób, pozwala też na zminimalizowanie udziału w bilansie energetycznym tradycyjnych źródeł, opartych na paliwach kopalnych. Rezultatem jest ograniczenie emisji do atmosfery nie tylko szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych, ale również innych substancji, niebezpiecznych dla przyrody i zdrowia ludzkiego.

Elektrownie wiatrowe – podstawowe typy

Wśród elektrowni wiatrowych można spotkać różne rozwiązania. Charakteryzuje je duże zróżnicowanie mocy oraz różnorodne możliwości zastosowań. Najczęściej wyróżnia się:

  • Elektrownie przydomowe oraz przemysłowe. Pierwszy z typów służy zwykle do zaopatrzenia w energię elektryczną przede wszystkim jednego gospodarstwa domowego, a moc, pozyskiwana w ten sposób jest stosunkowo niewielka. Rozwiązania przemysłowe pozwalają na produkcję prądu na dużą skalę, często stając się znaczącym elementem bilansu energetycznego danego kraju lub regionu.
  • Elektrownie lądowe i morskie. Energia wiatru, pozyskiwana na morzu, jest według wielu ekspertów najbardziej przyszłościowym elementem tego segmentu gospodarki. Dzięki lokalizacji z dala od siedzib ludzkich oraz brakiem ograniczeń, związanych z wykorzystaniem terenu, rozwiązanie to pozwala na posadowienie na danym obszarze dużej ilości turbin. Jednocześnie duże nasilenie wiatru poza lądem oraz jego mniejsza zmienność pozwala na uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych. Elektrownie lądowe są natomiast zdecydowanie tańsze w budowie.

Wykorzystanie elektrowni wiatrowych w praktyce

Obecnie energia wiatru wykorzystywana jest w naszym kraju przede wszystkim przez duże instalacje o charakterze przemysłowym, zlokalizowane głównie w północnej części Polski. Przyczyną są w dużej mierze warunki pogodowe (wyższa niż w innych regionach kraju siła wiatru) oraz terenowe (duża ilość rozległych równin, na których brak obiektów, zakłócających przepływ mas powietrza – na przykład wysokich wzgórz). Energię z przyszłości w tym m.in. energię wiatrową dostarcza klientom Polenergia

Przyszłością branży, oprócz wspominanych morskich farm wiatrowych, mogą być rozwiązania, przeznaczone na użytek pojedynczych gospodarstw domowych. Energia wiatru, pozyskiwana w ten sposób, stanowi bowiem świetną alternatywę dla fotowoltaiki.

Zostaw odpowiedź